Nhà Bình Dương – Giải Vàng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Nhà Bình Dương Tác giả: KTS. Phan Lâm Nhật Nam, Trần Cẩm Linh…
Sojo Hotel “Sự tiên phong mang tâm hồn Việt” – Giải Vàng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Sojo Hotel “Sự tiên phong mang tâm hồn Việt” Tư vấn thiết kế:…
Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận Phú Nhuận – Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận Phú Nhuận Tác giả: KTS. Nguyễn…
Trường THCS Cầu Giấy – Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Trường THCS Cầu Giấy Tác giả: KTS. Trần Nguyễn Quảng, Lương Văn Thành,…
Văn phòng Công ty Kiến trúc O – Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Văn phòng Công ty Kiến trúc O Tác giả: KTS. Đàm Huỳnh Quốc…
Hiên – Trung tâm thông tin và hành hương nhà thờ lớn Hà Nội – Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Hiên – Trung tâm thông tin và hành hương nhà thờ lớn Hà…
Tòa nhà Văn phòng Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Tòa nhà Văn phòng Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Tác…
Nhà Gia Nghĩa – Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Nhà Gia Nghĩa Tác giả: KTS. Đoàn Bằng Giang, Vũ Đình Hải, Hoàng…
Coastal Hill – Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Coastal Hill Tác giả: Baumschlager Eberle Architenkten Địa điểm: Bán đảo Phương Mai,…
Trường Dạ Hợp – Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Trường Dạ Hợp Địa điểm: KTS. Hoàng Thúc Hào, Nguyễn Duy Thanh, Trần…