Nhà Nghề – Giải Khuyến khích hạng mục Bán Chuyên Nghiệp cuộc thi thiết kế Ngôi nhà mơ ước 2018-2019
Thông tin bình chọn: Hạng mục Bán chuyên nghiệp Tác giả: Võ Ngọc Thanh Tuấn, Đặng Hoàng Gia Phúc Mã…
[Bình chọn – Ngôi nhà mơ ước 2018] – BC016
Thông tin bình chọn: Hạng mục: Bán chuyên nghiệp Tác giả: Châu Hào Siêu, Huỳnh Thị Thúy Vân, Nguyễn Duy…
“Có mới nới cũ?” – Giải Nhì hạng mục Bán Chuyên Nghiệp cuộc thi Ngôi nhà mơ ước 2018-2019
Thông tin bình chọn: Hạng mục Bán chuyên nghiệp Tác giả: Nguyễn Quang Linh, Phùng Nhất Linh, Trịnh Đăng Huy,…
[Bình chọn – Ngôi nhà mơ ước 2018] – BC023
Thông tin bình chọn: Hạng mục Bán chuyên nghiệp Tác giả: Lương Trung Hiếu Mã số bình chọn: BC023 Khu…
“Hòa hợp” – Giải Khuyến khích hạng mục Bán Chuyên Nghiệp cuộc thi thiết kế Ngôi nhà mơ ước 2018-2019
Thông tin bình chọn: Hạng mục Bán chuyên nghiệp Tác giả: Nguyễn Đình Quý, Phạm Công Minh Mã số bình…
[Bình chọn – Ngôi nhà mơ ước 2018] – BC031
Thông tin bình chọn: Hạng mục Bán chuyên nghiệp Tác giả: Vương Tiến Kiên Mã số bình chọn: BC031 Bối…
[Bình chọn – Ngôi nhà mơ ước 2018] – CN008
Thông tin bình chọn: Hạng mục Chuyên nghiệp Tác giả: Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Minh Đức – Công ty TNHH…
[Bình chọn – Ngôi nhà mơ ước 2018] – BC010
Thông tin bình chọn Hạng mục: Bán chuyên nghiệp Tác giả: Phan Đình Hội, Phan Nghiệp Thông Mã số bình…
“Ốc Đảo” – Giải Khuyến Khích hạng mục Bán Chuyên Nghiệp cuộc thi thiết kế Ngôi nhà mơ ước 2018-2019
Thông tin bình chọn Hạng mục: Bán chuyên nghiệp Tác giả: Lê Tường An Mã số bình chọn: BC003
HP House – Giải Ba hạng mục Chuyên Nghiệp cuộc thi thiết kế Ngôi nhà mơ ước 2018-2019
Thông tin bình chọn Hạng mục: Chuyên nghiệp Tác giả: Nguyễn Hồng Quang Mã số bình chọn: CN033 HP HOUSE…