Kiến trúc Công cộng Việt Nam giai đoạn 2010-2015
Tòa nhà Quốc hội Năm 2010-2015 là giai đoạn thách thức đối với bộ mặt kiến trúc Việt Nam nói…
40 năm Kiến trúc Việt Nam đổi mới – Thách thức – Hội nhập
Bản đồ quy hoạch chi tiết thành phố Hà Nội đến năm 2020 I. Đổi mới Trong những năm tháng…
Tòa nhà Vietcombank tại Quảng trường Mê Linh, TPHCM
Dự án cao ốc văn phòng Vietcombank với tham vọng mở rộng sự hiện hữu và tăng cường xác định…
KTS Đặng Kim Khôi Tổng Giám đốc Tổng Công ty VNCC
“VNCC đã sẵn sàng bước vào giai đoạn mới: Hội nhập và phát triển bền vững”
60 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua những chặng đường xây dựng và phát triển gắn liền với…
Tạo lập bản sắc đô thị trong quá trình đô thị hóa
1. Định hướng tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam Đã đến lúc cần xem xét lại…
Dự án khu dân cư ‘Tái cân bằng’ quận Tân Bình / Ong&Ong Việt Nam
‘Tái cân bằng’ là một dự án quy hoạch phát triển khu dân cư ngay tại trung tâm Quận Tân…
Trung tâm hội nghị Tỉnh Hải Dương
Trao đổi về thiết kế Trung tâm Hành chính tập trung các địa phương
Đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ tại các đô thị Việt Nam, các Thành phố ngày càng phát…
Khu kinh tế hành chính La Défense (Paris)
Không có mô hình chung nào cho Khu Hành chính tập trung cấp Tỉnh
Trong Chỉ thị số 1073/CT-TTG ngày 5/7/2011 Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản…
Hồ Gươm nhìn từ trên cao
Thực trạng và thách thức về Không gian Kiến trúc – Cảnh quan khu vực Hồ Gươm
Khu vực Hồ Gươm đã được hình thành và phát triển gắn liền với quá trình dựng nước, giữ nước…
Bia tckt so 10 2014
Tạp chí kiến trúc số 10-2014
Lời tòa soạn “Con đò mộc – mái đầu sương Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày Khúc sông…