Nhà 4.45×11.8 – Ngôi nhà với tư duy mới “Bớt để được nhiều hơn”

Hiện trạng ban đầu của công trình là dạng hẹp, dài, rất khó trong việc thiết kế thông gió và sáng tự nhiên. Tuy nhiên, các Kiến trúc sư thiết kế bài toán “nhỏ nhưng phải rộng” của một ngôi nhà ống này bằng cách sắp xếp “không gian theo chiều đứng”. Không như cách … Continue reading Nhà 4.45×11.8 – Ngôi nhà với tư duy mới “Bớt để được nhiều hơn”