Gần 300 sinh viên trường ĐH Xây Dựng bảo vệ đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư 2017
Ngày 29/6/2017 , Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, trường Đại học Xây dựng đã tổ chức Lễ bảo vệ…
Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp khóa 17 khoa Kiến trúc ĐH Đông Đô
Ngày 1/6/2016 vừa qua, khoa Kiến trúc – ĐH Đông Đô đã thành lập 6 Hội đồng chấm đồ án…