Giải pháp cấp nước hiệu quả và tiết kiệm cho các công trình dân dụng và thương mại tại Việt Nam
Theo Hiệp hội Nước quốc tế (IWRA), Việt Nam có tổng lượng nước bình quân đầu người theo năm đạt…
Vệ sinh và an toàn nguồn nước
Theo nghiên cứu của Liên Hợp Quốc, cùng với xu hướng “Đô thị hóa” đang lan rộng khắp các châu…
Bảo vệ nguồn nước với công nghệ đường ống mới
 Trong các dự án nhà máy nước, mạng lưới đường ống chiếm chi phí hơn 70% chi phí xây dựng…