EVNNPT có ý tưởng xây dựng Đài vinh danh đường dây 500 kV Bắc Nam
108 tỷ xây Đài vinh danh đường dây 500 kV Bắc Nam
Lãnh đạo Tổng công ty Truyền tải Quốc gia (EVNNPT) cho biết, xuất phát từ kiến nghị của các cựu cán…
Hội thảo Đánh giá, công nhận, cấp chứng chỉ công trình xanh ở Việt Nam
Ngày 6/7/2016, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội thảo Đánh giá, công nhận, cấp chứng chỉ công…