Góp ý về hình thức kiến trúc công trình số 22-32 Lê Thái Tổ
LTS: Chuẩn bị triển khai xây dựng tổ hợp công trình Khách sạn và dịch vụ tại số 22-32 Lê…