Vĩnh Tường – Gyproc trao 15 tổ ấm mới cho Thợ thạch cao
Vì Mái Ấm Thợ Thi Công là hoạt động vì cộng đồng được tổ chức bởi công ty Cổ phần…
Đột phá DURAwood, DURAflex – Vật liệu xanh kiến tạo tương lai
Với mục đích đưa ra Giải pháp mới /Ứng dụng mới về vật liệu xanh, vật liệu không nung Calcium Silicate…