TS.KTS Phan Đăng Sơn – Chủ tịch Hội đồng giám khảo: “Cuộc thi thiết kế không gian sáng tạo, hứa hẹn kiến tạo nơi chốn giàu nhân văn”
Cuộc thi thiết kế Không gian sáng tạo đang bước dần vào những chặng cuối. Nhằm khích lệ những ý…
Bình chọn hạng mục Tổ chức KGST trên cơ sở khai thác công trình công nghiệp trong đô thị
Sau gần 8 tháng phát động Cuộc thi Thiết kế Không gian sáng tạo Hà Nội, BTC đã nhận được…
Bình chọn hạng mục Hạ tầng thúc đẩy sáng tạo
Sau gần 8 tháng phát động Cuộc thi Thiết kế Không gian sáng tạo Hà Nội, BTC đã nhận được…
[Bình chọn – Không gian sáng tạo Hà Nội] – MS: KA156
Thông tin bình chọn Tác giả: Phạm Trung Hiếu – Nguyễn Đăng Hải; Vũ Văn Thiệu; Trần Trung Ngạn; Đào…
[Bình chọn – Không gian sáng tạo Hà Nội] – MS: VR467
Thông tin bình chọn Tác giả: Nguyễn Văn Tú – Nguyễn Thành Đức Mã số bình chọn: VR467 Hạng mục…
[Bình chọn – Không gian sáng tạo Hà Nội] – MS: KL311
Thông tin bình chọn Tác giả: Phạm Chí Thanh Mã số bình chọn: KL311 Hạng mục 1: Hạ tầng thúc…
[Bình chọn – Không gian sáng tạo Hà Nội] – MS: TO638
Thông tin bình chọn Tác giả: Nguyễn Kiên Tố Mã số bình chọn: TO638 Hạng mục 1: Hạ tầng thúc…
[Bình chọn – Không gian sáng tạo Hà Nội] – MS: AD213
Thông tin bình chọn Tác giả: ACCESS Design Lab Mã số bình chọn: AD213 Hạng mục 1: Hạ tâng thúc…
[Bình chọn – Không gian sáng tạo Hà Nội] – MS: KL226
Thông tin bình chọn Tác giả: Đỗ Xuân Vũ – Nguyễn Trung Hiếu, Dương Văn Biên Mã số bình chọn:…
[Bình chọn – Không gian sáng tạo Hà Nội] – MS: CU202
Thông tin bình chọn Tác giả: Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Phát triển Làng Việt NUCE-V Mã…