Tác động của “Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Tp.HCM đến năm 2025” tới sự phát triển của thành phố trong 4 năm qua
Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP HCM đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch chung…
Công bố điều chỉnh Quy hoạch chung TP Vinh đến năm 2030
Ngày 22/4/2015, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ công bố Đồ án Điều chỉnh quy…
Để quy hoạch 3 trong 1 là tiền đề cho xây dựng nông thôn mới
Trong các giai đoạn trước, quy hoạch về dân cư và hạ tầng, Quy hoạch sản xuất, Quy hoạch đất…
Thể chế quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị từ góc nhìn Kinh tế đô thị
Việt Nam là đất nước đang phát triển nên hệ thống quy phạm pháp luật liên quan đến quy hoạch,…
Thành phố Cần Thơ sẽ “dời đô” về khu nam
Trung tâm hành chính Thành phố Cần Thơ sẽ dời về khu đô thị Nam Cần Thơ, theo Phó chủ…
Tìm ý tưởng điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng TP Hồ Chí Minh
Ngày 19/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Quy hoạch Xây dựng miền Nam – Bộ Xây dựng tổ…
Điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Vinh thành Cảng quốc tế
Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Vinh thành Cảng hàng…
Điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp của 31 địa phương
Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp đến năm 2020 của…
Đề xuất ý tưởng điều chỉnh quy hoạch Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Ngày 22/12/2014 tại TP Cần Thơ, Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam (thuộc Bộ Xây dựng) tổ chức Hội…
Điều chỉnh Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp Hà Nội
Thủ tướng Chính phủ đã thông qua điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp thành phố Hà…