House in Muko | Nhà ở Kyoto, Nhật Bản – Fujiwaramuro Architects
Fujiwaramuro Architects đã thiết kế ngôi nhà này cho một gia đình ở Muko, Kyoto, Nhật Bản. Ngôi nhà được…