Công trình Vườn vệ sinh (Toigetation) đoạt Giải thưởng kiến trúc quốc tế AZ 2015
Ngày 19/6/2015, đông đảo cộng đồng KTS và nghệ sỹ từ khắp các châu lục đã đến Canada tham dự…