Tái thiết nhà máy xi măng the Vissai Ninh Bình nhằm bảo tồn và phát triển di sản Ramsar đầm Vân Long – Giải Khuyến Khích Loa Thành 2022
Tên đồ án: Tái thiết nhà máy xi măng the Vissai Ninh Bình nhằm bảo tồn và phát triển di…
Thiết kế đô thị khu dân cư khu vực Tháp Nhạn thuộc Phường 1, 3, 4 Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên – Giải Khuyến Khích Loa Thành 2022
Tên đồ án: Thiết kế đô thị khu dân cư khu vực Tháp Nhạn thuộc Phường 1, 3, 4 Tp.…
Thiết kế nội thất viện dưỡng lao Diên Hồng – Giải Khuyến Khích Loa Thành 2022
Tên đồ án:Thiết kế nội thất viện dưỡng lao Diên Hồng Giải thưởng: Giải Khuyến Khích Loa Thành 2022 SVTH:…
Resort Zannier – Giải Khuyến Khích Loa Thành 2022
Tên đồ án: Resort Zannier Giải thưởng: Giải Khuyến Khích Loa Thành 2022 SVTH: Phan Thị Lam GVHD: ThS Nguyễn…
Văn phòng game – Ubisoft – Giải Khuyến Khích Loa Thành 2022
Tên đồ án: Văn phòng game – Ubisoft Giải thưởng: Giải Khuyến Khích Loa Thành 2022 SVTH: Trần Nguyễn Ngọc…
Mùa cói Resort – Giải Khuyến Khích Loa Thành 2022
Tên đồ án: Mùa cói Resort Giải thưởng: Giải Khuyến Khích Loa Thành 2022 SVTH: Vũ Nguyễn Lan Hương GVHD:…
Chuỗi biệt thự nghỉ dưỡng Ethereal Hội An – Giải Khuyến Khích Loa Thành 2022
Tên đồ án: Chuỗi biệt thự nghỉ dưỡng Ethereal Hội An Giải thưởng: Giải Khuyến Khích Loa Thành 2022 SVTH:…
Bảo tàng tưởng niệm các Thánh tử đạo Việt Nam – Giải Khuyến Khích Loa Thành 2022
Tên đồ án: Bảo tàng tưởng niệm các Thánh tử đạo Việt Nam Giải thưởng: Giải Khuyến Khích Loa Thành…
Trung tâm quảng bá làng nghề dọc sông Hương, Tp. Huế – Giải Khuyến Khích Loa Thành 2022
Tên đồ án: Trung tâm quảng bá làng nghề dọc sông Hương tp Huế Giải thưởng: Giải Khuyến Khích Loa…
Chợ nổi Long Biên – Giải Khuyến Khích Loa Thành 2022
Tên đồ án: Chợ nổi Long Biên Giải thưởng: Giải Khuyến Khích Loa Thành 2022 SVTH: Nguyễn Đăng Quang GVHD:…