Giải thưởng UIA 2023 và những dự án nổi bật của KTS Việt Nam
Vừa qua, Hiệp hội KTS thế giới (UIA) đã công bố kết quả những KTS xuất sắc sẽ nhận giải…
Tạp chí Kiến trúc số 05 – 2023
Bạn đọc thân mến! Tạp chí Kiến trúc số tháng 5/2023 sẽ bắt đầu với một bài viết, đặc biệt…
Kiến trúc sư Việt Nam giành 2/5 Giải thưởng danh giá của Hiệp hội KTS thế giới UIA – 2023
Vừa qua, Hiệp hội KTS thế giới (UIA) đã công bố kết quả những KTS xuất sắc sẽ nhận giải…