Bỏ giấy phép xây dựng: Lắm hệ lụy!
Quận 4 muốn ban hành các văn bản thay thế giấy phép xây dựng nhưng việc này đã phát sinh…
Vai trò cửa Hội Kiến trúc sư Việt Nam với môi trường hoạt động kiến trúc
Muốn nói đến vai trò của Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Trung ương và tại cơ sở), trước hết…
Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng
Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 10/2012/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64//2012/NĐ-CP của Chính…