Tầm quan trọng của Hội KTS trong công tác ĐT và bồi dưỡng nâng cao nghề nghiệp cho KTS
Tầm quan trọng của việc đào tạo và bồi dưỡng nâng cao nghề nghiệp cho KTS Trước khi trở thành…
Sinh viên ngành Kiến trúc khóa 2011 – 2016 bảo vệ đồ án tốt nghiệp
Buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành kiến trúc cho các sinh viên khóa 2011 – 2016, do khoa…