Hội thảo: “Chiếu sáng thông minh vì sự phát triển bền vững của AEC”
Ngày 17/6/16 tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cục Điện lực…