Nếu đã hành nghề tốt thì không khó để hội nhập
Theo tiêu đề trên đây, thì vấn đề đặt ra là: Chúng ta đã hành nghề tốt chưa? Nhìn nhận…
KTS Việt Nam hội nhập tốt từ những góc độ nào?
Khá nhiều năm qua, từ “hội nhập” đã trở nên quen thuộc với giới KTS Việt Nam, nhất là những…
70 năm Kiến trúc Việt Nam nhìn lại và suy nghĩ
Những ngày đầu tháng 9/2015 này, cả nước ta rộn ràng, nao nức kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng…
Tóm tắt nội dung văn bản “Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong Asean” và tình hình chung việc thực hiện thỏa thuận của các nước Asean
1. Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ kiến trúc trong ASEAN: Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau…