Trường tiểu học không lớp Liên Chiểu – Đà Nẵng – Giải Ba Loa Thành 2019
Tên đồ án: Trường tiểu học không lớp Liên Chiểu – Đà Nẵng Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2019…
Trung tâm triển lãm nghệ thuật đương đại Tp. Hồ Chí Minh – Giải Ba Loa Thành 2019
Tên đồ án: Trung tâm triển lãm nghệ thuật đương đại Tp. Hồ Chí Minh Giải thưởng: Giải Ba Loa…
Làng trẻ em SOS Thanh Đa – Giải Ba Loa Thành 2019
Tên đồ án: Làng trẻ em SOS Thanh Đa Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2019 SVTH: Bùi Đức Tước…
Trung tâm văn hóa Tiên Yên- Giải Ba Loa Thành 2019
Tên đồ án: Trung tâm văn hóa Tiên Yên Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2019 SVTH: Phạm Minh Tuấn…
Trung tâm văn hóa gốm Bát Tràng – Giải Ba Loa Thành 2019
Tên đồ án: Trung tâm văn hóa Bát Tràng Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2019 SVTH: Lệ Thị Kim…
Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Giải Ba Loa Thành 2019
Tên đồ án: Khu tưởng niệm Đại Tướng Võ Nguyên Gíap Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2019 SVTH: Bùi…
Trung tâm bảo tồn Voi – Giải Ba Loa Thành 2019
Tên đồ án: Trung tâm bảo tồn Voi Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2019 SVTH: Chu Đình Hùng GVHD:…
Trung tâm văn hóa Hoa ban trắng – Giải Ba Loa Thành 2019
Tên đồ án: Trung tâm văn hóa Hoa ban trắng Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2019 SVTH: Lường Thu…
Thiết kế nội thất công trình dịch vụ thương mại INFINITI – Giải Ba Loa Thành 2019
Tên đồ án: Thiết kế nội thất công trình dịch vụ thương mại INFINITI Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành…
Trung tâm nghệ thuật thị giác – Giải Ba Loa Thành 2019
Tên đồ án: Trung tâm nghệ thuật thị giác Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2019 SVTH: Lê Thế Việt…