Chương trình “Kiến và Xuân 2017” tỉnh Quảng Trị
Ngày 15/1/2017, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Hội KTS tỉnh Quảng Trị kết hợp với CLB KTS…