Đi tìm nguồn gốc của Hổ phù trong mỹ thuật của người Việt
Dẫn nhập: Sự thiếu vắng hình ảnh những con sư tử hung hãn, ghê gớm trong mỹ thuật Việt, không…