Hội KTS VN đề nghị có buổi đối thoại với Bộ Xây Dựng về Thông tư 17/2016/TT-BXD
Ngày 28/03/2017, Hội KTS Việt Nam đã gửi công văn tới Bộ Xây Dựng với một số ý kiến về Thông…