House in Minoh | Nhà ở Osaka, Nhật Bản – Fujiwarramuro Architects
Ngôi nhà nằm trên một lô đất rộng với 3 mặt đường và độ chênh cao so với đường phố,…