Hà Nội nêu tên 10 công trình sai phạm nổi cộm
Khu tổ hợp chung cư Đại Thanh, tòa nhà 8B Lê Trực, 93 Lò Đúc, 88 Láng Hạ, nhà do…