Phát động cuộc thi Waste Into Art 2021
Ngày 12/7/2021, buổi Lễ giới thiệu Dự án và phát động cuộc thi “Waste into Art 2021: Plastic into Creative…
Bình chọn hạng mục Tổ chức KGST trên cơ sở khai thác công trình công nghiệp trong đô thị
Sau gần 8 tháng phát động Cuộc thi Thiết kế Không gian sáng tạo Hà Nội, BTC đã nhận được…
Bình chọn hạng mục Hạ tầng thúc đẩy sáng tạo
Sau gần 8 tháng phát động Cuộc thi Thiết kế Không gian sáng tạo Hà Nội, BTC đã nhận được…
[Bình chọn – Không gian sáng tạo Hà Nội] – MS: KA156
Thông tin bình chọn Tác giả: Phạm Trung Hiếu – Nguyễn Đăng Hải; Vũ Văn Thiệu; Trần Trung Ngạn; Đào…
[Bình chọn – Không gian sáng tạo Hà Nội] – MS: VR467
Thông tin bình chọn Tác giả: Nguyễn Văn Tú – Nguyễn Thành Đức Mã số bình chọn: VR467 Hạng mục…
[Bình chọn – Không gian sáng tạo Hà Nội] – MS: KL311
Thông tin bình chọn Tác giả: Phạm Chí Thanh Mã số bình chọn: KL311 Hạng mục 1: Hạ tầng thúc…
[Bình chọn – Không gian sáng tạo Hà Nội] – MS: TO638
Thông tin bình chọn Tác giả: Nguyễn Kiên Tố Mã số bình chọn: TO638 Hạng mục 1: Hạ tầng thúc…
[Bình chọn – Không gian sáng tạo Hà Nội] – MS: AD213
Thông tin bình chọn Tác giả: ACCESS Design Lab Mã số bình chọn: AD213 Hạng mục 1: Hạ tâng thúc…
[Bình chọn – Không gian sáng tạo Hà Nội] – MS: KL226
Thông tin bình chọn Tác giả: Đỗ Xuân Vũ – Nguyễn Trung Hiếu, Dương Văn Biên Mã số bình chọn:…
[Bình chọn – Không gian sáng tạo Hà Nội] – MS: CU202
Thông tin bình chọn Tác giả: Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Phát triển Làng Việt NUCE-V Mã…