Vòng sơ khảo cuộc thi ‘Tài năng sinh viên Kiến trúc Châu Á 2016′
Sáng ngày 13/7/2016, vòng sơ khảo cuộc thi “Tài năng sinh viên Kiến trúc Châu Á 2016” đã diễn tại…