Chung cư xanh ở Singapore
Đặt vấn đề Singapore là một trong những nước ở Đông Nam Á đi đầu và đạt được nhiều thành…
Từ sơ phác đến tác phẩm kiến trúc (Phần I)
Qua những sơ phác ban đầu của những KTS bậc thầy, ta thấy được hướng suy nghĩ khi đứng trước…
Vỉa hè, không gian của cộng đồng
Không gian công cộng (KGCC) trong đô thị là nơi diễn ra sự tương tác giữa người với người, mà…
Khởi động Giải thưởng Loa Thành 2017
Năm 2017, Hội KTS Việt Nam là cơ quan chủ trì tổ chức Giải thưởng Loa Thành. Hiện nay các…
Đô thị thông minh và giao tiếp điện tử SMART CITY E-COMMUNICATION
Trước khi mô hình đô thị thông minh được xây dựng, khái niệm ngôi nhà thông minh – hình ảnh…
Thương mại và đô thị: Mối quan hệ và cách thức tiếp cận
Lịch sử đã chứng minh sự cộng sinh của mối quan hệ giữa thương mại và đô thị. Thương mại…
Tạp chí Kiến trúc số 06-2017
  Bạn đọc thân mến! Với Chuyên đề Phát triển đô thị thông minh – Xu hướng và giải pháp,…