Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – VNCC
(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 12-2018)
Thư cảm ơn nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2017), trong những ngày qua, Tạp…