TP Hồ Chí Minh bác đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu trung tâm Thủ Thêm
TPHCM đã bác đề xuất điều chỉnh quy hoạch dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 4 tỉ…