Chương trình đăng ký tham dự Hội nghị Xây dựng Xanh Quốc tế IGBC
Nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Xây dựng xanh Singapore, trong 5 ngày từ 11/09 – 15/09/2017 sẽ diễn ra Hội…
Thông cáo tuần lễ kiến trúc xanh 2015 tại trường ĐH Kiến trúc Hà Nội
Tiếp nối các chương trình tuần lễ Kiến trúc xanh thành công trong các năm trước, Trường Đại học Kiến…