Triển lãm Venice Biennale 2016 đã ảnh hưởng đến Kiến trúc Chi-lê như thế nào?
Từ đầu tháng 3/2016, tại Dinh Tổng thống Chi-lê đã diễn ra buổi họp báo đầu tiên của Triển lãm…