Khai mạc Liên hoan sinh viên Kiến trúc toàn quốc 2016
Sáng ngày 17/4/2016, Ban tổ chức và toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia Festival Sinh Viên…