Tạp chí Kiến trúc số 06 – 2022

Bạn đọc thân mến!

Từ năm 2004, UNESCO đã thành lập Mạng lưới các Thành phố (TP) sáng tạo, góp phần xây dựng nền tảng thúc đẩy sự trao đổi, học hỏi, rút kinh nghiệm từ khắp nơi trên thế giới. Hà Nội đã chính thức là thành viên của Mạng lưới từ năm 2019.

TP sáng tạo là nơi mà ở đó con người với tính sáng tạo là tài nguyên quan trọng, tạo ra của cải cho xã hội, hướng tới xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động sáng tạo, thu hút lực lượng lao động sáng tạo, và tạo ra các sản phẩm sáng tạo.

Tạp chí Kiến trúc số tháng 6/2022 sẽ giới thiệu đến bạn đọc Chuyên đề “Mô hình tạo lập không gian sáng tạo trong TP Sáng tạo” với sự tập hợp nhiều góc nhìn, quan điểm về “Sự sáng tạo”, về nền tảng để xây dựng “Không gian sáng tạo”, “Trung tâm sáng tạo”, “TP sáng tạo”…

Dù chúng ta thống nhất quan điểm: Sự sáng tạo là yếu tố tiên quyết cho sự phát triển – Tuy nhiên, bởi mỗi đất nước, mỗi thành phố, mỗi địa điểm là riêng biệt nên sẽ không tồn tại một mô hình tổ chức và cách thức vận hành chung cho tất cả.

Đó là thách thức cho những người làm chính sách, các Quy hoạch sư, KTS, nhưng cũng là cơ hội để tạo nên sự sáng tạo đúng nghĩa. Chính vì vậy, những tác phẩm được giới thiệu trên TCKT số này cũng đặc biệt nhấn mạnh và đề cao tính độc đáo, điều luôn gắn liền với các sản phẩm sáng tạo.

Được xem là “Những người tiên phong thầm lặng” trên con đường sáng tạo, các KTS, chuyên gia đã đề xuất những giải pháp Quy hoạch đô thị và Kiến trúc cho TP sáng tạo với những không gian khuyến khích sự đa dạng văn hóa, tính đa nghĩa, sự hoà nhập và tham gia của cộng đồng. Điều đặc biệt là, đối với thành phố, trong góc nhìn của người làm thiết kế sáng tạo – “Những nơi sáng tạo trong TP giống những sinh vật sống: Chúng được sinh ra, lớn lên, suy tàn và có thể sống lại… Vì thế, không gian sáng tạo không thể được lập kế hoạch từ đầu, và sự phát triển của chúng đòi hỏi sự tham gia của nhiều người, thuộc mọi tầng lớp.”

Và đó cũng là tinh thần của TCKT số 6/2022 với sự kỳ vọng thu hút được nhiều giới, nhiều ngành cùng tham gia quá trình tạo lập Không gian sáng tạo, trong những Thành phố sáng tạo hôm nay và phát triển bền vững cho mai sau!

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc TCKT số 6/2022!

 

Tạp chí Kiến trúc