Tạp chí Kiến trúc số 10-2019

 

Bạn đọc thân mến!

Trong thế giới toàn cầu hóa, bản sắc văn hóa địa phương, trong đó kiến trúc ngày càng được cộng đồng xã hội quan tâm. Và đây chính là mục đích phát triển của kiến trúc hiện đại, không chỉ phát huy những tinh hoa của truyền thống mà còn sáng tạo những giá trị mới nhằm thiết lập bản sắc kiến trúc hiện đại của từng quốc gia, dân tộc. Như KTS Kenzo Tange từng nói: “Đã đành, truyền thống mãi là viên ngọc quý, nhưng muốn kế thừa truyền thống thì theo tôi KTS cần phân nhỏ nó ra, để rồi kết lại thành chuỗi hạt mới.”

Kỷ niệm ngày Di sản Việt Nam (23/11/2019), TCKT thực hiện Chuyên đề “Di sản văn hóa và Bản sắc kiến trúc địa phương” với mong muốn tập trung làm rõ mối quan hệ giữa di sản và bản sắc, bảo tồn và phát triền. Bởi lẽ di sản văn hóa chính là nhân tố quan trọng tạo lập bản sắc kiến trúc của vùng, miền. Với sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế, nhiều vấn đề đã được đề cập, như: Di sản kiến trúc, Bản sắc văn hóa, Bản sắc kiến trúc địa phương, Bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong tạo lập bản sắc kiến trúc hiện đại của từng vùng, miền;… Đây là những vấn đề quan trọng, không chỉ đối với giới chuyên môn mà có tác động sâu, rộng đến đời sống văn hóa của cộng đồng xã hội, đang được các nhà quản lý ở trung ương, địa phương và cả những nhà đầu tư quan tâm, nhất là khi Luật Kiến trúc vừa được Quốc hội thông qua, trong đó có đề cập đến vấn để bản sắc kiến trúc.
TCKT hy vọng Chuyên đề này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các KTS, nhà quản lý và cộng đồng xã hội, góp phần bảo vệ sự đa dạng về văn hóa và kiến trúc của các vùng, miền trong sự nghiệp phát triển nền kiến trúc Việt Nam hiện đại và đậm đà bản sắc dân tộc.

Một điểm nhấn quan trọng của TCKT số này là các tác phẩm kiến trúc với ý tưởng thiết kế hòa hợp với cảnh quan tự nhiên, với văn hóa và bản sắc dân tộc của 3 KTS Việt Nam vừa được vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng Arcasia 2019. Với các tác phẩm này, giới KTS trẻ Việt Nam tiếp tục khẳng định rằng: Kiến trúc là thành phần quan trọng, có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển tại châu Á.

Trân trọng giới thiệu với bạn đọc TCKT số 10/2019!
Tạp chí Kiến trúc

 

Tạp chí Kiến trúc

Tạp chí Kiến trúc số 10 - 2019
Tạp chí Kiến trúc số 10 – 2019