Chuyên đề: “Phát triển nhà ở xã hội theo hướng tích hợp và bền vững”

Trên mọi quốc gia và xã hội, nhà ở xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo một môi trường sống tốt đẹp và công bằng cho tất cả mọi người. Với mục tiêu xây dựng một xã hội bình đẳng và công bằng, việc đảm bảo nhà ở cho mọi thành viên trong xã hội trở thành một nhiệm vụ cấp bách. Nhà ở xã hội không chỉ mang lại nơi an cư cho người dân mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc xóa đói giảm nghèo ở đô thị và nông thôn, tạo ra một môi trường sống tốt hơn cho cộng đồng. Nhà ở xã hội đóng góp vào phát triển kinh tế và xã hội bằng cách tạo ra việc làm, thúc đẩy hoạt động xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, cũng như tạo ra một môi trường sống tốt hơn cho cộng đồng.

Từ nhiều năm nay, Hội KTS Việt Nam đã thực hiện nhiều nội dung nghiên cứu cũng như thực tế, góp phần cho việc giải quyết những vấn đề tồn tại trong các vấn đề xã hội nói chung và đối với nhà ở xã hội nói riêng. Tạp chí Kiến trúc đã thực hiện nhiều nội dung xoay quanh các chủ đề này.

Trong số chuyên đề tháng 01/2024, Tạp chí Kiến trúc giới thiệu số Chuyên đề đặc biệt: Phát triển nhà ở xã hội theo hướng tích cực và bền vững.

Chuyên đề nhằm quy tụ các chuyên gia quốc tế và các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, văn hoá, kinh tế và xã hội cùng chia sẻ những góc nhìn về thực tế phát triển Nhà ở xã hội ở Việt Nam; kết quả nghiên cứu và thực hành của giới nghề – Một mặt, đây là cơ hội để nhìn lại, đánh giá một cách tổng thể những nguồn lực phát triển kinh tế xã hội; mặt khác, những bài học kinh nghiệm từ thế giới và trong khu vực, những giải pháp quy hoạch – kiến trúc được đề xuất sẽ góp phần tích cực phát triển theo hướng tích hợp và bền vững.

Chuyên đề đặc biệt này nhằm giúp nâng cao nhận thức của các bên liên quan và cộng đồng, góp phần thúc đẩy việc phát triển Nhà ở xã hội ở Việt Nam.

Trân trọng kính mời các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và quý bạn đọc gần xa tham gia số Chuyên đề đặc biệt này của Tạp chí Kiến trúc!

Bài viết và ý kiến chia sẻ xin gửi về Tạp chí Kiến trúc theo địa chỉ emailinfo@tckt.vn (Tiêu đề email ghi rõ: Tham gia chuyên đề “Phát triển nhà ở xã hội theo hướng tích cực và bền vững”).
Bài viết từ 1500-2000 từ kèm ảnh minh họa chất lượng cao.
Diễn đàn ý kiến từ 300-500 từ kèm ảnh chân dung và ảnh minh họa chất lượng cao.
Hạn gửi bài đến ngày: 15/02/2024.

BBT Tạp chí Kiến trúc
© Tạp chí Kiến trúc