Ban Tuyên giáo TƯ làm việc với Hội KTS Việt Nam về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Ngày 16/1, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức buổi làm việc với Hội KTS Việt Nam để nắm bắt tình hình, trao đổi, định hướng, chỉ đạo các nội dung chương trình công tác trong năm 2024.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Minh Nhựt – Vụ trưởng Vụ Văn hoá văn nghệ – Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng đại diện các vụ của Ban tuyên giáo; đồng chí Đồ Hồng Quân – Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam; về phía Hội KTS VN có đồng chí Phan Đăng Sơn – Chủ tịch Hội KTS VN cùng đại diện Ban thường vụ Hội KTS VN.

Đồng chí Phan Đăng Sơn đã báo cáo tổng quát các hoạt động của Hội KTS VN trong năm 2023, chương trình hoạt động năm 2024 và các phương hướng để hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao. Theo đó, năm 2023 tuy có nhiều khó khăn, song Hội KTS VN đã hoàn thành các chương trình hoạt động phong phú, đa dạng và hiệu quả, tạo niềm tin và sự hứng khởi trong hoạt động nghề nghiệp của giới KTS. Năm 2024 là năm có tính chất quyết định trong hoạt động của Hội KTS VN, Hội có những nhiệm vụ trọng tâm như: Tổng kết 50 năm Kiến trúc Việt Nam; đề xuất sửa đổi Luật kiến trúc; chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ ở các Hội cơ sở … Vì vậy, Hội KTS VN sẽ nỗ lực với tinh thần quán triệt, sâu sắc, vận dụng linh hoạt, sáng tạo để hoàn thành các kế hoạch đề ra. Trong đó, các hoạt động điểm nhấn quan trọng như sau:

  • Tiếp tục triển khai hiệu quả 05 nhiệm vụ được Chính phủ giao thực hiện Định hướng phát triển Kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
  • Triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất, trong đó tập trung chương trình tổng kết 50 năm kiến trúc.
  • Khởi động Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2025 đảm bảo chất lượng các đồ án được giải theo tiêu chí, yêu cầu đổi mới Giải thưởng trong thời kỳ mới.
  • Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các hoạt động của Hội KTS và các hội địa phương, các hoạt động đào tạo CPD góp phần nâng cao chất lượng hành nghề và chú trọng phát triển KTS trẻ.
  • Thúc đẩy triển khai có hiệu quả Luật Kiến trúc, Định hướng phát triển Kiến trúc Việt Nam, Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về phát triển quy hoạch; xây dựng quy chế quản lý Kiến trúc; gắn phát huy giá trị di sản kiến trúc với phát triển công nghiệp văn hóa tại địa phương; Xác định vai trò, vị thế kiến trúc trong phát triển kinh tế-xã hội, hoạt động hành nghề của KTS.
  • Tiếp tục kết nối, hợp tác mạnh mẽ trong nước và quốc tế, các chương trình ứng dụng chuyển đổi số… góp phần nâng cao công tác tư vấn phản biện xã hội, và lý luận phê bình kiến trúc.

Ghi nhận những đóng góp của Hội KTS VN, đồng chí Trần Thanh Lâm đã biểu dương những nỗ lực của Hội KTS VN và thống nhất với chương trình nhiệm vụ của Hội năm 2024. Khẳng định vai trò của Hội KTS VN trong thực hiện nghị quyết của Đảng và Nhà nước về văn học nghệ thuật và phát triển kiến trúc đô thị – nông thôn bền vững thời kỳ mới, vì vậy, đề nghị Hội KTS VN cần chú trọng tăng cường công tác lý luận phê bình và tư vấn phản biện xã hội; đổi mới mô hình hoạt động hợp tác, truyền thông, các toạ đàm, hội thảo, cuộc thi… để nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức về kiến trúc, đóng góp tích cực vào việc hình hành các đô thị hiện đại và giàu bản sắc. Đồng thời, đồng chí cũng thể hiện sự tin tưởng bằng sự năng động, sáng tạo và 75 năm truyền thống, Hội KTS VN sẽ thực hiện thành công các chương trình kế hoạch đề ra.

© Tạp chí Kiến trúc