Chuyên đề: Phát triển Nghề nghiệp Liên tục – CPD

Tại khoản 4 Điều 24 Nghị định 85/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều trong Luật Kiến trúc có quy định Kiến trúc sư hành nghề phải đạt tích điểm phát triển nghề nghiệp liên tục (điểm CPD) hằng năm để kéo dài đến thời điểm xin gia hạn chứng chỉ hành nghề. Đây là một trong những nội dung mới trong Luật Kiến trúc được ban hành ngày 13/6/2019 và hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. 

Nhằm nghiên cứu đề xuất nội dung chi tiết liên quan đến KTS hành nghề theo quy định, Tạp chí Kiến trúc thực hiện Chuyên đề Phát triển Nghề nghiệp Liên tục – CPD.

Chuyên đề mong muốn sẽ đưa ra một cái nhìn có hệ thống vào Phát triển Nghề nghiệp Liên tục (CPD) của kiến trúc sư hành nghề từ kinh nghiệm trong nước và quốc tế; giúp nhận thức tốt hơn về quyền lợi và trách nhiệm phát triển nghề nghiệp liên tục của kiến trúc sư trong quá trình hành nghề kiến trúc, đồng thời định hướng trong phát triển nghề nghiệp liên tục, các công cụ phát triển nghề nghiệp liên tục cho kiến trúc sư.

Trân trọng kính mời các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và quý bạn đọc gần xa tham gia số Chuyên đề đặc biệt này của Tạp chí Kiến trúc!

Bài viết và ý kiến chia sẻ xin gửi về Tạp chí Kiến trúc theo địa chỉ emailinfo@tckt.vn (Tiêu đề email ghi rõ: Tham gia chuyên đề Phát triển nghề nghiệp liên tục – CPD).
Bài viết từ 1500-2000 từ kèm ảnh minh họa chất lượng cao.
Hạn gửi bài đến ngày: 30/05/2022.

BBT Tạp chí Kiến trúc
© Tạp chí Kiến trúc