Giải thưởng Kiến trúc TP.HCM năm 2017

Căn cứ vào hoạt động 45-CTHĐ/TU ngày 15-06-2015 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương khóa XI về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt nam đáp ứng yêu cầu bền vững đất nước”. Căn cứ Chương trình hoạt động của Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VII (2015-2020), Hội KTS thành phố Hồ Chí Minh chính thức thành lập Giải thưởng Văn học – nghệ thuật ngành Kiến trúc Hội KTS TP.HCM (được gọi tắt là: Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh).

Cuộc thi hướng tới các mục đích như: tạo động lực cho KTS đẩy mạnh các hoạt động sáng tác và nâng cao năng lực chuyên môn, định hướng sáng tác kiến trúc, nâng cao vai trò, vị trí của kiến trúc trong đời sống kiến trúc…

Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh là cuộc thi dành cho tất cả hội viên cũng như các Kiến trúc sư không là hội viên Hội Kiến trúc sư TP.HCM (với điều kiện các tác phẩm dự giải phải được thực hiện xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh) đây sẽ là cơ hội phát huy tiềm năng, sáng tạo của các Kiến trúc sư đã và đang có những đóng góp chung thuộc lĩnh vực kiến trúc – quy hoạch đối với đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin đăng ký cuộc thi:

Để khuyến khích kiến trúc sư tham gia và giảm thiểu mức chuẩn bị đầu tư ban đầu cho hồ sơ tham dự Giải, Hội Kiến trúc sư thành phố và BTC Giải thống nhất về hồ sơ tham dự sẽ thực hiện qua 2 bước :

Bước 1: Vòng sơ tuyển

      Các tác giả gởi bằng file mềm một số hình ảnh về tác phẩm, công trình tham dự giải và 01 bản tóm tắt thuyết minh ý tưởng thiết kế và các tính năng nổi bật của tác phẩm, công trình.

      File gởi về địa chỉ vanphonghoiktstp@gmail.com trước ngày 30/10/2017 để Hội đồng xem xét đưa vào vòng xét chọn.

Bước 2: Vòng xét chọn

  • Các tác phẩm, công trình được chọn đưa vào vòng xét chọn sẽ được BTC thông báo đến các tác giả để làm hồ sơ chính thức và nộp theo Quy định của Giải
  • Các tác phẩm, công trình vào vòng xét chọn sẽ được trưng bày triển lãm, giới thiệu trên website của Hội tại địa chỉ www.hoiktstphcm.com và in trong Kỷ yếu Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh của mỗi kỳ Giải thưởng.

Các nội dung khác trong Quy chế xét chọn Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 đã ban hành vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Vui lòng tải phiếu đăng ký: Tại đây

Thông tin chi tiết về Giải thưởng tham khảo tại địa chỉ: http://www.hoiktstphcm.com

Đinh Hằng – TCKT.VN

© Tạp chí kiến trúc