Hoàn thiện hai ứng dụng thông tin về quy hoạch, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu Sở Xây dựng tổ chức thực hiện khắc phục những hạn chế của ứng dụng app SXD247.

Đến cuối tháng 6/2020, phải đảm bảo Ứng dụng (App) SXD247 thực hiện tốt 3 chức năng:

  1. Công khai, cập nhật đầy đủ chính xác thông tin dự án nhà ở thương mại và nhà ở xã hội, thủ tục hành chính;
  2. Tra cứu chính xác kết quả giải quyết hồ sơ trực tuyến;
  3. Tiếp nhận, xử lý hiệu quả phản ánh, góp ý về xây dựng không phép, trái phép đảm bảo để người dân dễ sử dụng, bảo vệ danh tính của người gửi phản ánh, góp ý đồng thời thống kê được kết quả xử lý cũng như số lượng công trình xây dựng không phép, trái phép theo từng địa bàn.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc được giao hoàn thiện App thông tin quy hoạch trong năm 2020, đảm bảo thông tin luôn được cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác liên thông đồng bộ với App SXD247.

Hai cơ quan nói trên cũng được yêu cầu thường xuyên theo dõi ghi nhận và có phản hồi, giải pháp khắc phục đối với các ý kiến đánh giá của các ứng dụng kho tải App của công ty Apple và Google.

Chấm dứt tình trạng người dân, doanh nghiệp đánh giá ứng dụng còn mang tính hình thức, “làm cho có”, “ít tương tác”. Hai App này sẽ được kết nối với cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phồ sau khi hoàn chỉnh.

Theo N.Đăng/cafeland