Kết quả 03 cụm công trình được Hội KTS Việt Nam gửi trình xét tặng “Giải thưởng nhà nước” về VHNT 2021

Ngày 21/10/2020 vừa qua, Hội KTS VN đã có buổi làm việc để chọn ra 3 cụm công trình của 3 tác giả đủ điều kiện để trình Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng “Giải thưởng nhà nước” về VHNT 2021.

Căn cứ Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật và Nghị định số 133/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90.

Thực hiện Quyết định số 3426/QĐ-BVHTTDL ngày 08/10/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Kế hoạch xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật.

Ngày 28/5/2020, Hội KTS Việt Nam đã có công văn số 36/KT gửi các Hội, Chi hội KTS trên cả nước về việc gửi Tác phẩm tham gia xét tặng Giải thưởng theo tiêu chuẩn, quy định của Chính phủ tại Nghị định 90 và Nghị định 133 (Đã đăng tải công khai trên các cổng thông tin điện tử) với hạn nộp cuối cùng về Hội là 15/8/2020.

Sau thời gian trên, Hội đã nhận được 15 tác phẩm của các tác giả: KTS Hoàng Thúc Hào; KTS Nguyễn Hoàng Mạnh; KTS Nguyễn Xuân Minh; KTS Trần Đức Lộc và Họa sỹ Văn Thơ.

Ngày 08/10/2020, Chủ tịch Hội KTS Việt Nam đã ký Quyết định số 37/QĐ-KT về việc thành lập Hội đồng cơ sở xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về Văn học nghệ thuật 2021 gồm 09 thành viên sau:

 1. Phan Đăng Sơn (Chủ tịch Hội): Chủ tịch Hội đồng.
 2. Nguyễn Trường Lưu (GTNN, Phó Chủ tịch Hội): Ủy viên
 3. Đặng Kim Khôi (Phó Chủ tịch Hội): Ủy viên
 4. Nguyễn Tấn Vạn (nguyên Chủ tịch Hội): Ủy viên
 5. Nguyễn Tiến Thuận (GTNN): Ủy viên
 6. Nguyễn Thúc Hoàng (GTNN): Ủy viên
 7. Lưu Hướng Dương (GTNN): Ủy viên
 8. Nguyễn Văn Tất (GTNN): Ủy viên
 9. Hồ Chí Quang (Phó Vụ trưởng QHKT-Bộ Xây dựng): Ủy viên

Ngày 21/10/2020, Hội đồng với đầy đủ 09 thành viên, đã làm việc xem xét các tác phẩm đảm bảo quy định của Chính phủ, như: Công trình đã đưa vào sử dụng từ 3 năm trở lên (tính từ ngày gửi tác phẩm tham dự) và đã được tặng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia từ giải đồng, bạc, vàng (tương ứng giải ba, giải nhì, giải nhất).

Hội đồng đã bỏ phiếu, với số phiếu đồng ý phải đạt 80% số phiếu của các thành viên Hội đồng trở lên. Kết quả 03 cụm công trình của 03 Tác giả có tên sau đủ điều kiện để trình Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xem xét.

1/ Tác giả KTS Hoàng Thúc Hào với cụm công trình:

 • Nhà ở Công nhân Lào Cai
Ảnh internet

2/ Tác giả KTS Nguyễn Hoàng Mạnh với cụm công trình:

3/ Tác giả KTS Nguyễn Xuân Minh với cụm công trình:

 • M house

Hội đồng cơ sở Hội KTSVN
Xét tuyển GTNN về VHNT-2021
© Tạp chí Kiến trúc