Mời tham gia Chuyên đề: Công viên, vườn hoa và không gian công cộng đô thị

Quá trình đô thị hoá nhanh cùng với nhu cầu phát triển các công trình phát triển kinh tế xã hội, nhiều diện tích được quy hoạch làm vườn hoa – công viên và không gian công cộng chưa được khai thác đúng mục đích hoặc được triển khai đầu tư xây dựng ở mức độ khiêm tốn; thậm chí được sử dụng cho mục đích khác đã góp phần làm suy giảm quỹ đất phát triển, hạn chế vai trò và chức năng của các không gian đô thị này.

Mức độ phân bố các vườn hoa, công viên và không gian công cộng tại Việt Nam nhìn chung chưa đồng đều giữa khu vực thành thị và nông thôn, giữa khu vực nội đô lịch sử và khu vực phát triển mở rộng.Trong khi đó, quỹ đất cho các không gian này chủ yếu chỉ còn ở các khu vực ven đô, đòi hỏi việc “giải phóng” các không gian trong khu vực nội đô, đồng thời tăng sức ép về sức chịu tải môi trường cho chính khu vực đó và vùng lân cận.

Để có góc nhìn tổng quan về vấn đề này, Tạp chí Kiến trúc số 4/2024 trân trọng giới thiệu Chuyên đề Công viên, vườn hoa và không gian công cộng đô thị (Góc nhìn tổng thể).

Chuyên đề sẽ tập trung vào một số nội dung:

  • Tổng quan và thực trạng về công viên, vườn hoa và không gian công cộng độ thị của Việt Nam;
  • Quy hoạch không gian công cộng đô thị, trực trạng và giải pháp;
  • Thực hành quy hoạch và thiết kế cộng viên, vườn hoa tại Việt Nam, cơ hội và thách thức;
  • Xu hướng quy hoạch, thiết kế, tổ chức không gian công cộng, công viên, vườn hoa đô thị;
  • Bài học kinh nghiệm quốc tế trong quy hoạch, thiết kế, tổ chức không gian công cộng, công viên, vườn hoa đô thị;
  • Xu hướng sinh thái bền vững trong quy hoạch, thiết kế vườn hoa, công viên, không gian công cộng.

Trân trọng kính mời các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và quý bạn đọc gần xa tham gia số Chuyên đề đặc biệt này của Tạp chí Kiến trúc!

Bài viết và ý kiến chia sẻ xin gửi về Tạp chí Kiến trúc theo địa chỉ emailinfo@tckt.vn (Tiêu đề email ghi rõ: Tham gia chuyên đề Công viên, vườn hoa và không gian công cộng đô thị).
Bài viết từ 1500-2000 từ kèm ảnh minh họa chất lượng cao.
Hạn gửi bài đến ngày: 24/05/2024.

BBT Tạp chí Kiến trúc
© Tạp chí Kiến trúc