Spec go green 2017: Kiến trúc vì cộng đồng

Những năm gần đây, các công trình xã hội đang dần được quan tâm hơn. Đô thị phát triển với tốc độ “chóng mặt” nhưng một phần lớn người dân vẫn không có nhà ở; các không gian công cộng – công trình công cộng còn ít và thiếu. Vấn đề nhà ở xã hội được đặt ra rất cấp thiết.

Các công trình xã hội là động lực lớn giúp ổn định đời sống, kinh tế ở những khu vực còn gặp nhiều khó khăn. Tính chất vì cộng đồng không biểu hiện ở cái tên được đặt cho công trình, mà ở cách thức vận hành và hiệu quả phục vụ cho cộng đồng sau khi nó thành hình. Kiến trúc sư (KTS) không thể một mình quyết định được điều đó – nhưng sẽ là người đặt nền móng cơ bản ban đầu để phương châm “vì cộng đồng” được thực hiện.

Năm 2017, Giải thưởng Kiến trúc xanh Việt Nam năm 2017 tiếp tục phát triển và mở rộng phạm vi ra khu vực châu Á. Được khởi động vào ngày 10/5, BTC sẽ nhận bài dự thi từ ngày 20/11 đến 16h30 ngày 30/11. Thời gian chấm giải dự kiến vào tháng 12/2017. Buổi lễ tổng kết và công bố giải thưởng sẽ tổ chức trong tháng 12.

Thông tin chi tiết xem thêm tại www.specgogreen.com.

Quỳnh TrangTCKT.VN

© Tạp chí kiến trúc