Tham gia chuyên đề: Tạo lập không gian sống tốt ở nông thôn

Mười năm thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới (2010-2020), quy hoạch nông thôn mới hiện nay đã cơ bản hoàn thiện. Tuy nhiên, các đô thị bùng nổ quá nhanh, trong khi quy hoạch nông thôn mới cũng ồ ạt “về đích” khó kiểm soát, không theo kịp việc đồng bộ các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khiến nhiều giá trị của quỹ đất dự trữ phát triển bị mai một, nhiều giá trị văn hóa tại các vùng nông thôn bị phá vỡ. Chính vì vậy, công tác quy hoạch, kiến trúc cho phát triển du lịch nông thôn để duy trì và phát triển những nét đặc thù văn hóa, lưu giữ cảnh quan kiến trúc, không gian sống ở các làng quê Việt Nam phải được ưu tiên đặt lên hàng đầu.

Nhằm góp phần vào sự nghiệp phát triển nông thôn mới, Tạp chí Kiến trúc thực hiện Chuyên đề: Tạo lập không gian sống tốt ở nông thôn.

Chuyên đề sẽ là dịp để các chuyên gia, kiến trúc sư, nhà quy hoạch cùng trao đổi, tìm hiểu, xác định những tính chất đặc trưng, những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển, biến động của làng nghề để tổ chức không gian sống tốt nhất cho cư dân của làng nghề và các nơi khác ở nông thôn.

Chuyên đề sẽ tập trung vào một số nội dung:

  • Kiến trúc dân gian và kiến trúc truyền thống Việt Nam.
  • Những tính chất đặc trưng, những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển nông thôn mới.
  • Các giải pháp quy hoạch khu dân cư và kiến trúc nhà ở nông thôn hiện đại, bản sắc và có tính khả thi; phù hợp với đặc điểm văn hoá, lối sống và điều kiện tự nhiên của các vùng.
  • Biến động của làng nghề để tổ chức không gian sống tốt nhất cho cư dân của làng nghề và các nơi khác ở nông thôn.
  • Nâng cao chất lượng sống ở nông thôn.
  • Một số vấn đề khác…

Trân trọng kính mời quý bạn đọc quan tâm, chia sẻ, đóng góp ý kiến tại chuyên đề đặc biệt này!

Bài viết và ý kiến chia sẻ xin gửi về Tạp chí Kiến trúc theo địa chỉ email: info@tckt.vn (Tiêu đề email ghi rõ: Tham gia chuyên đề “Tạo lập không gian sống tốt ở nông thôn” ).

BBT Tạp chí Kiến trúc
© Tạp chí Kiến trúc


Trang thông tin này có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung Ương