Hong Kong phá bỏ công trình di sản thời thuộc địa
Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) đã đảo ngược quyết định công nhận khu dinh thự thời thuộc địa lớn…
London 2012 Thế vận hội xanh đầu tiên
Thế vận hội Olympic London 2012 đã bắt đầu. Mọi người đang hướng về vương quốc Anh – nước chủ…