Thi tuyển phương án kiến trúc: Công trình Trụ sở Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh

Nhằm lựa chọn phương án kiến trúc tốt nhất, đáp ứng tối đa các yêu cầu thẩm mỹ, cảnh quan, công năng sử dụng, tính chất của công trình và có tính khả thi cao, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh tổ chức thi tuyển phương án quy hoạch chi tiết cụm các công trình khu vực trụ sở Trung tâm truyền thông tỉnh và phương án thiết kế kiến công trình Trụ sở Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh.

Thông tin thi tuyển:

1.Tên dự án: Quy hoạch chi tiết khu vực trụ sở Trung tâm truyền thông tỉnh tại phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long và phương án thiết kế kiến công trình Trụ sở Trung tâm truyền thông tỉnh.

2. Địa điểm: Phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

3. Hình thức: Thi tuyển rộng rãi trong nước.

4. Đơn vị tổ chức cuộc thi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh.

5. Thời gian và kế hoạch thi tuyển:

 • Thực hiện phương án dự thi từ ngày 25/5/2022 đến ngày 24/6/2022.
 • Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ phương án dự thi lúc 16h00’ ngày 24/6/2022.
 • Tổ chức chấm tuyển, báo cáo, công bố kết quả, trao giải (dự kiến): ngày 27/6/2022.
 • Công bố kết quả thi tuyển phương án (dự kiến): trước ngày 15/7/2022

Với mong muốn nâng cao chất lượng các sản phẩm dự thi, khơi gợi những ý tưởng đột phá, tạo thuận lợi hơn cho các đơn vị Tư vấn thiết kế trong quá trình thực hiện bài thi, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh thông báo điều chỉnh thời hạn nộp hồ sơ. Chi tiết trong file đính kèm.

Thông tin gia hạn nộp bài:

(Thời gian trên là dự kiến, trường hợp có thay đổi, đơn vị tổ chức cuộc thi sẽ thông báo cụ thể đến các đơn vị tham gia cuộc thi)

6. Cơ cấu giải thưởng:

 • Giải Nhất (01 giải): 250 000 000 VNĐ
 • Giải Nhì (01 giải): 150 000 000 VNĐ
 • Giải Ba (02 giải): 100 000 000 VNĐ
 • Hỗ trợ 10 000 000 VNĐ với đơn vị dự thi được Hội đồng đánh giá là tuân thủ đầy đủ Quy chế thi tuyển, có phương án dự thi được đầu tư nghiêm túc và có chất lượng chuyên môn.

(Đơn vị có phương án kiến trúc được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận, lựa chọn sẽ được Chủ đầu tư mời thương thảo hợp đồng để lập dự án và thiết kế các bước tiếp theo)

7. Đối tượng dự tuyển:

 • Các tổ chức trong nước (sau đây gọi là đơn vị dự tuyển) có chứng chỉ hành nghề kiến trúc hoặc quy hoạch tại Việt Nam, có đủ điều kiện năng lực tham gia thi tuyển. Có thể tham gia độc lập hoặc liên danh với đơn vị tư vấn thiết kế nước ngoài.
 • Có giấy phép đăng ký kinh doanh với ngành nghề kinh doanh phù hợp.
 • Có năng lực, kinh nghiệm phù hợp với tính chất và quy mô công trình theo luật định.

Các đối tượng sau không được tham gia công tác thiết kế:

 • Một cá nhân hay nhóm thiết kế không có pháp nhân hành nghề.
 • Thành viên hội đồng giám khảo.
 • Thành viên ban tổ chức thi tuyển và tổ kỹ thuật
 • Chuyên gia cố vấn Ban tổ chức.
 • Các đơn vị tư vấn nước ngoài tham gia với vai trò độc lập.

8. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn:

 • Văn bản xác nhận tham gia cuộc thi do người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký và đóng dấu, trong đó nêu rõ: Tên tổ chức, người đại diện, số điện thoại để liên hệ khi cần thiết; Cam kết về tình hình tài chính lành mạnh và tính chính xác của tài liệu trong hồ sơ đăng ký dự thi; Nêu tên người dự kiến là chủ trì đồ án dự thi; Kẻ danh mục các tài liệu (có công chứng) kèm theo để đủ điều kiện đánh giá năng lực; Cuối văn bản cần xác nhận rằng đơn vị đăng ký dự sơ tuyển để tham gia cuộc thi này;
 • Chứng chỉ năng lực hành nghề của tổ chức (bản chụp có công chứng);
 • Bảng kê các công trình (nhóm công trình) tương tự mà đơn vị đã thiết kế, thi tuyển và thành tích đạt được ( \kèm tài liệu chứng minh là hợp đồng tư vấn, văn bản về giải thưởng có công chứng);
 • Danh sách cán bộ chuyên môn có xác nhận của đơn vị
 • Thỏa thuận liên danh (nếu có): Trường hợp tổ chức đăng ký dự thi là liên danh thì phải nộp thêm thỏa thuận liên danh, trong đó nêu rõ thành viên đứng đầu liên danh và người đại diện liên danh, người chủ trì đồ án dự thi. Kết quả đánh giá năng lực dựa trên năng lực và kinh nghiệm của thành viên đứng đầu liên danh.

Hồ sơ phương án dự thi:

Bao gồm thuyết minh, bản vẽ và phim, ảnh, mô hình (nếu có), đề xuất tài chính. Hồ sơ phải thống nhất về ngôn ngữ (tiếng Việt), đơn vị đo lường (mm hoặc m), đơn vị tiền tệ (VNĐ) và quy tắc ẩn danh không đưa tên, biểu tượng đơn vị tư vấn lên bản vẽ, thuyết minh, phim ảnh hoặc mô hình (nếu có).

Cụ thể:

 • Thuyết minh: trình bày trên tài liệu khổ giấy A4 hoặc A3; số trang không giới hạn, trong đó có đề xuất tài chính;
 • Bản vẽ: trình bày trên khổ giấy thích hợp theo tỉ lệ bản vẽ, số trang không giới hạn,
 • Mô hình, video mô phỏng (nếu có).
 • USB ghi toàn bộ dữ liệu của phương án dự thi. Hồ sơ dự thi được nộp tại địa chỉ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh.

9. Hình thức đăng ký và phát hành hồ sơ mời thi tuyển

Hồ sơ đăng ký dự thi gửi đến Đơn vị tổ chức thi tuyển – Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh.

 • Địa chỉ: Tầng 4, Trụ sở Liên cơ quan số 3, Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
 • Người liên hệ:
  • Ông Vũ Xuân Thiện (Số điện thoại: 0888.797.333).
  • Ông Từ Minh Thành (Số điện thoại: 0932.562.688)
  • Email: tuminhthanh@gmail.com.
Để nâng cao chất lượng các sản phẩm dự thi, khơi gợi những ý tưởng đột phá và tạo thuận lợi hơn cho các đơn vị Tư vấn thiết kế trong quá trình thực hiện bài thi, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh quyết định bổ sung một số lưu ý về thành phần hồ sơ sản phẩm. Chi tiết trong file đính kèm
Quyết định phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch và Thiết kế
Thông tin chi tiết nhiệm vụ Quy hoạch và thiết kế (điều chỉnh) truy cập tại đây

Tố Uyên – TCKT.VN
© Tạp chí Kiến trúc