Thi tuyển phương án kiến trúc Nhà trưng bày di tích Thành Cổ Quảng Trị

Nhằm lựa chọn phương án thiết kế quy hoạch, kiến trúc mang tính biểu tượng về truyền thống văn hóa, lịch sử liên quan đến Thành Cổ Quảng Trị, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc dự án: Nhà trưng bày di tích Thành Cổ Quảng Trị.

Thông tin thi tuyển:

1. Tên cuộc thi: Thi tuyển phương án kiến trúc công trình: Nhà trưng bày di tích Thành Cổ Quảng Trị.

2. Địa điểm xây dựng: Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị (tại khu đất của Trường PTTH Nguyễn Huệ cũ, đường Quang Trung, thị xã Quảng Trị).

3. Đơn vị tổ chức thi tuyển: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị.

4. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi.

5. Yêu cầu về đối tượng dự thi: Cuộc thi dành cho các tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế trong nước có có đủ năng lực chuyên môn, hành nghề theo quy định pháp luật hiện hành đủ những điều kiện sau:

 • Được phép hoạt động về lĩnh vực kiến trúc công trình;
 • Đối với tổ chức: Có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: Thiết kế công trình dân dụng hạng II trở lên.
 • Đối với cá nhân: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc công trình hạng II trở lên.
 • Các tổ chức, cá nhân tham gia có thể là:
  • Một tổ chức, cá nhân;
  • Một liên danh của hai hoặc nhiều tổ chức hành nghề.
 • Đối tượng dự thi là các cá nhân, tổ chức (gọi tắt là đơn vị tư vấn) trên toàn quốc có năng lực chuyên môn phù hợp được quy định cụ thể tại Quy chế thi tuyển phương án kiến trúc.

6. Cơ cấu giải thường:

 • 01 Giải nhất: 40.000.000 VNĐ
 • 01 Giải nhì: 20.000.000 VNĐ
 • 01 Giải ba: 15.000.000 VNĐ

7. Thời gian và kế hoạch thực hiện thi tuyển

 • Thời gian phát hành Hồ sơ mời thi tuyển: Từ ngày 20/01/2022 đến trước 16h 00 phút ngày 28/02/2022 (trong giờ hành chính).
 • Thời gian nộp Hồ sơ dự thi: Trước 16h 00 phút ngày 28/02/2022.

8. Thông tin liên hệ:

Trụ sở Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị.

 • Địa chỉ: Số 91 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
 • Ông Bùi Lê Huy, Phụ trách phòng Kế hoạch – Tài chính Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị – Số điện thoại: 0919419232.

Lưu ý: Đại diện đến nhận Hồ sơ mời thi tuyển phải có Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức) và chứng minh thư nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân).

Tố Uyên – TCKT.VN
© Tạp chí Kiến trúc