30 năm Hội Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh
Danh mục chuyên đề:   Tự hào là Kiến trúc sư của thành phố mang tên Bác Không bao giờ…