Thông báo: Tuyển chọn công trình Kiến trúc xanh Việt Nam lần thứ 2 (2013-2014)

1. Mục đích:
Thực hiện Tuyên ngôn “Kiến trúc Xanh Việt Nam” được công bố ngày 27/4/2011, Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức cuộc Tuyển chọn và công nhận những công trình KTX Việt Nam lần thứ 2 (2013-2014) nhằm:
–    Tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận thức kiến thức về  Kiến trúc Xanh cho các nhà đầu tư xây dựng, các KTS, các nhà tư vấn, nhà sản xuất vật liệu và thiết bị, cơ quan quản lý  các cấp và cộng đồng dân cư.
–    Công nhận những công trình kiến trúc đạt chuẩn KTX Việt Nam để thúc đẩy việc phát triển nền kiến trúc Việt Nam thân thiện môi trường, phù hợp xu thế phát triển bền vững.
 
2. Đối tượng: 
2.1. Đối tượng dự tuyển:
–    Công trình các loại đã hoàn thành xây dựng, đưa vào sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.
–     Đồ án thiết kế Kiến trúc – Quy hoạch xây dựng có ý tưởng – giải pháp KTX xuất sắc đã được phê duyệt (có văn bản phê duyệt kèm theo).
2.2. Tác giả, nhà đầu tư hoặc tác giả cùng nhà đầu tư có quyền gửi hồ sơ dự tuyển.
2.3. Loại trừ: Các thể loại Công trình và Đồ án thiết kế đã dự tuyển công trình KTX Việt Nam các lần trước đây.
 
3. Tiêu chí đánh giá: 
3.1. Tiêu chí 1: Địa điểm bền vững.
3.2. Tiêu chí 2: Sử dụng tài nguyên, năng lượng hiệu quả.
3.3. Tiêu chí 3: Chất lượng môi trường trong nhà.
3.4. Tiêu chí 4: Kiến trúc tiên tiến, bản sắc.
3.5. Tiêu chí 5:Tính xã hội – Nhân văn bền vững.
 
4. Tặng thưởng: Cho Tác giả thiết kế công trình và nhà đầu tư.
4.1.  Hình thức: 
10 giải đồng hạng cho Công trình các loại đã được xây dựng và Đồ án thiết kế kiến trúc – quy hoạch (đã được phê duyệt) đạt chuẩn Tiêu chí KTX Việt Nam xuât sắc nhất.
4.2.  Quyền lợi:
Bằng Chứng Nhận và Biểu tượng công trình KTX của Hội KTS Việt Nam.
Tặng thưởng bằng tiền: 20.000.000 đ   (Bằng chữ:Hai mươi triệu đồng chẵn)
Công bố trên trang web: kienviet.net, Tạp chí Kiến trúc, Tạp chí Nhà đẹp của Hội KTS Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng khác.
Được lưu trữ dữ liệu trong ngân hàng tài liệu kiến trúc Việt Nam.
 
5. Thời gian:
Thông báo phát động cuộc tuyển chọn. : 05/11/2013
Nộp hồ sơ dự tuyển (hạn cuối). : 17h00 ngày 31/3/2014 (theo dấu bưu điện).
Hội đồng tuyển chọn làm việc. : 05 đến 10/4/2014.
Công bố kết quả, trao giải, triển lãm. : 20 đến 27/4/2014 
 
6. Yêu cầu hồ sơ dự tuyển:
6.1   Quy cách, nội dung:
a.     Quy cách:
Hồ sơ dự tuyển bao gồm: 02 bộ bản vẽ + Thuyết minh + ảnh chụp công trình, được thể hiện trên khổ giấy A3, đóng quyển và 01 phong bì trong đó là phiếu thông tin về công trình dự tuyển, thông tin nhóm tác giả hoặc chủ đầu tư cũng như: Địa chỉ liên hệ, điện thoại, Fax, Email…. (Theo mẫu hướng dẫn).
01 CD: Gồm những nội dung nêu trên.
Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ dự tuyển là tiếng Việt hoặc song ngữ Việt – Anh.
b. Nội dung hồ sơ:
Bản vẽ bao gồm:
+     Mặt bằng vị trí XD.
+     Tổng mặt bằng công trình.
+     Mặt bằng kiến trúc các tầng.
+     Mặt đứng, mặt cắt, các chi tiết liên quan đến nội dung KTX Việt Nam.
Ảnh chụp nội, ngoại thất của công trình.
Thuyết minh: Nêu những ý tưởng, giải pháp chính và các số liệu cần thiết để chứng minh sự phù hợp với nội dung Tiêu chí KTX Việt Nam.
Hình thức thể hiện: Không hạn chế hình thức thể hiện hồ sơ.
Đơn vị đo lường sử dụng trong bản vẽ: meter
Riêng các đồ án thiết kế cần gửi kèm quyết định phê duyệt.
6.2. Thông báo tuyển chọn, thủ tục, nộp hồ sơ:
Thông báo tuyển chọn được đăng tải trên trang web: kienviet.net, các Tạp chí kiến trúc, Tạp chí Nhà đẹp của Hội KTS Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng khác; đồng thời gửi trực tiếp tới Hội Kiến trúc sư các tỉnh, thành phố và các Hội cơ sở qua đường công văn.
Hồ sơ dự tuyển công trình KTX Việt Nam gửi về Viện Kiến trúc – Hội KTS Việt Nam thông qua: Bưu điện hoặc nộp trực tiếp.
 
7. Hội đồng tuyển chọn: Do Hội KTS Việt Nam thành lập, gồm các chuyên gia có uy tín của Hội KTS Việt Nam và Hội đồng KTX – Hội KTS Việt Nam.
 
8. Tổ chức thực hiện:
8.1. Ban Tổ chức: Hội Kiến trúc sư Việt Nam.
8.2. Đơn vị thực hiện: Viện Kiến trúc – Hội KTS Việt Nam
Địa chỉ: 23 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04. 38262179 ;  Fax: 04. 39364611
Email: vienkientruc@gmail.com. 
Liên hệ trực tiếp: KTS. Lê Văn Thiêm,  mobile: 090 4313 386
Hội Kiến trúc sư Việt Nam đề nghị Hội Kiến trúc sư các tỉnh, thành phố, các chi Hội trực thuộc, các tổ chức liên quan thông báo đến các tập thể và cá nhân có tác phẩm gửi hồ sơ dự tuyển về Viện Kiến trúc – Hội KTS Việt Nam./.
 
HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
KTS. Nguyễn Tấn Vạn