Hội thảo “Tái thiết khu chung cư cũ thành không gian đô thị sống tốt”

CHUNG_CU_1 (Copy)

Để phát triển đô thị, Chính quyền thường tập trung chú ý việc lập quy hoạch các khu đô thị mới mà quên mất việc quy hoạch chỉnh trang các khu đô thị cũ tự phát thành các phường, làng ngõ ngách, các làng xóm ven các khu đô thị, và thường coi nhẹ khâu quản lý xây dựng đô thị theo quy hoạch, và trong quản lý xây dựng đô thị thì quan tâm chủ yếu đến phát triển khu đô thị mới mà coi nhẹ quản lý cải tạo các khu đô thị cũ. Trước thực tế trên, Tổng Bộ xây dựng Việt Nam đã chủ trì tổ chức Hội thảo toàn quốc về “Cải tạo chỉnh trang tái thiết phường làng ngõ xóm trong các khu ven đô và các khu đô thị cũ đang phát triển” vào ngày 29/10. 

Hội thảo nhằm đóng góp những tiếng nói của giới chuyên môn cho công tác quản lý, chỉnh trang và cải tạo các khu vực đô thị đang cải tạo và các khu vực làng xóm đang bị đô thị hóa. Hội thảo cũng làm rõ vai trò của các nhà quản lý trong thực thi các nhiệm vụ trong xây dựng đô thị và những khó khăn trong quá trình thực thi.

Mục tiêu hội thảo:

  1. Đánh giá thực trạng tình trạng quy hoạch các khu đô thị “Phường, làng” đô thị cũ, các khu đô thị mới giáp ranh các khu làng xã đang đô thị hóa, thực trạng việc quy hoạch chỉnh trang và cải tạo các khu làng ven đô, các đường làng ngõ xóm và thực trạng quản lý các khu vực đô thị này.
  2. Xây dựng khung pháp lý, khung thể chế và năng lực quản lý cho công tác quản lý xây dựng các phường làng ngõ xóm trong các khu dân cư cũ và các đô thị cải tạo.
  3. Đề xuất các biện pháp cải tạo xây dựng mới đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội các khu dân cư, các khu nhà ở giáp ranh các khu đô thị mới, cải tạo môi trường xã hội và môi trường sống, phát triển các không gian phường làng, ngõ xóm. Đề xuất các giải pháp phát triển đô thị bền vững, phát triển hài hòa vật chất và tinh thần, hài hòa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, phát triển công bằng bình đẳng giới, chăm lo cho người khó có cơ hội hòa nhập, phát triển xanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, và chất lượng sống.

Nội dung Hội thảo:  gồm 3 phần chính

Phần 1:

Đánh giá thực trạng quy hoạch các khu đô thị mới giáp ranh các khu làng xã đang đô thị hóa, thực trạng việc quy hoạch chỉnh trang và cải tạo các khu làng ven đô, các đường làng ngõ xóm và thực trạng quản lý các khu vực đô thị này.

Đánh giá thực trạng về hạ tầng cơ sở trong các khu dân cư khu ven đô thị, khu vực đô thị cũ, nội thị. Đánh giá thực trạng không gian công cộng như vườn hoa, khu vui chơi cho trẻ em, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các làng ven đô và các làng bị đô thị hóa. Đánh giá thực trạng nhà ở tại các khu dân cư ven đô bị đô thị hóa

Phần 2:

Kinh nghiệm Quốc tế và kinh nghiệm tại Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý, khung thể chế và năng lực quản lý cho công tác quản lý xây dựng đô thị các đường làng ngõ xóm trong các khu dân cư cũ và các đô thị cải tạo.

Phần 3:

Đề xuất các biện pháp cải tạo cơ sở hạ tầng các khu dân cư, các khu nhà ở giáp ranh các khu đô thị mới, cải tạo môi trường xã hội và môi trường sống, phát triển các không gian công cộng phường làng, ngõ xóm.

Đề xuất các giải pháp phát triển đô thị bền vững, phát triển hài hòa vật chất và tinh thần, hài hòa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai; phát triển công bằng bình đẳng giới, chăm lo cho người khó có cơ hội hòa nhập, phát triển xanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, và chất lượng sống.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem thêm tại đây:

Download (PDF, 297KB)

 Biên tập: Quỳnh Nga – TCKT/Kienviet